Logo Kamerkoor Vocoza

Concert van klasse in Bullekerk

Vocoza: weer goed voor weinig publiek

Sponsor: RMA - recording media

ZAANDAM "We hopen dat Vocoza en Van Heijnsbergen nog eens zullen teugkeren. En dat het publiek dan zal weten dat er iets goeds te beluisteren valt." Zo schreven we in deze krant naar aanleiding van een mager bezocht concert in de Bullekerk op 8 juni van dit jaar. Vocaal ensemble Vocoza en baszanger Van Heijnsbergen zijn inderdaad teruggekeerd.

Afgelopen zaterdag verrasten ze ons in dezelfde kerk door hun niet geringe kwaliteiten. Maar ook nu lieten de meesten van de vele zangbeoefenaars en -liefhebbers die in onze streek zijn te vinden verstek gaan. Jammer: er zou voor hen zoveel te genieten en te leren zijn geweest.

Vocoza is een klein, uit vakkundig geschoolde amateurs gevormd ensemble. Frank Hameleers, de dirigent, is een zoon van de tenor Paul Hameleers die indertijd lid was van het Nederlands Kamerkoor. Dat stond in die dagen onder leiding van Felix de Nobel, een musicus die met het ensemble een koorcultuur heeft weten op te bouwen die voor ons land van unieke betekenis is geweest. Frank Hameleers nu zet er zich voor in met Vocoza in de door De Nobel gewezen richting te werken. Dit komt er op neer dat er niet in eerste instantie pietepeuterig wordt gewaakt voor vermeende authenticiteit en stijlzuiverheid, maar wordt getracht op het moment zelve de muziek, uit welke tijd die ook afkomstig mag zijn, vanuit een muzikanteske aanpak als actuele kunst te doen klinken.

’t Is Frank Hameleers gelukt profijt te trekken van de bij De Nobel geleerde lessen en van de schat aan goede koormuziek waarover het Nederlands Kamerkoor de beschikking heeft. Een optreden van Vocoza betekent voor de ware liefhebber dan ook verrukkelijk artistiek verpozen.

Fauré en Brahms
Het met sterke beeldingskracht en scherpe karakterisering per soort uitgevoerde programma bestond uit werk van Clemens non Papa, Josquin des Prez, Hans Leo Hassler, Gabriël Fauré (Cantique de Jean Racine), Rudolf Mengelberg (Antiphona de Morte), Ildebrando Pizzetti (De Profundis), Johannes Brahms (een aantal Zigeunerlieder), R. Murray Schafer (Gamelan) en Anthony Perkins (Five studies for chorus and piano).

Van belang is dat Vocoza zich niet beperkt tot wat menigeen al kent, mear ook aandacht schenkt aan het oeuvre van componisten wier werken ten onrechte worden verwaarloosd Zo bleken de stukken van Mengelberg, Pizzetti en Hopkins van uitgesproken kunstzinnig belang te zijn. Waar nodig werden solofragmenten door Henk van Heijnsbergen gezongen. Hij verzorgde ook tweemaal een intermezzo met liederen. Dat waren bij uitstek mooie liederen van componisten als Edvard Grieg, Géza Frid, Gabriël Fauré, Johannes Röntgen en Francis Poulenc. Van laatstgenoemde de prachtige cyclus Le Bestiaire. Van Heijnsbergen deed al deze zaken op een respectabel niveau af. Hij is een begaafd en wel toegerust zanger. Heel goed werk deed ook Thijs Kramer, die koor en solist heel betrouwbaar en muzikaal op de piano begeleidde.

COR KROONENBERG

Typhoon, 21 oktober 1985