Logo Kamerkoor Vocoza

Kom zingen bij Kamerkoor Vocoza

Kamerkoor Vocoza zoekt nieuwe leden

 

[For English: see below]

Kamerkoor Vocoza is sinds 1980 een van de betere amateurkoren in de regio Amsterdam. Vocoza bestaat uit maximaal 28 leden (SATB), die allemaal een geoefende en deels geschoolde zangstem hebben. Het koor voert gemiddeld twee keer per jaar een concert uit, meestal in Haarlem en Amsterdam. Het repertoire bestaat overwegend uit twintigste-eeuwse klassieke muziek, renaissance en barok, maar van een dotje romantiek zijn we ook niet vies. Vaak a capella, maar als het even kan zoeken we daarin de kruisbestuiving met instrumentale ensembles (zoals bv. het Syrène Saxofoonkwartet in 2015) of acteurs. Naast de reguliere concerten werken we incidenteel graag mee aan meer theatrale producties. Zo werkten we in 2012 en 2021 bijvoorbeeld mee aan twee producties (nummer 14 en nummer 18) van de beeldend kunstenaar Guido van der Werve. Zie voor een historisch overzicht alhier. De komende programma's staan hiernaast weergegeven.

Kamerkoor Vocoza staat vanaf november 2021 onder leiding van onze nieuwe dirigent Robert van der Vinne, na een uiterst plezierige samenwerking met Sanne Nieuwenhuijsen sinds 2008 en daarvoor met Ira Spaulding sinds 1990.

Kamerkoor Vocoza heeft plezier in kwaliteit, en de leden dagen elkaar daarin uit in een positieve sfeer. Er wordt veel aandacht besteed aan stemvorming, solfège en koorklank. Van de leden wordt verwacht dat ze de noten thuis hebben ingestudeerd, zodat we gelijk meerstemmig aan de slag kunnen. Ons ideaal is een repetitie die al voelt als een concert.

Omdat in een kamerkoor iedere stem telt, zijn we kritisch in de toelating van nieuwe leden. Een goede zangstem, een scherp gehoor en een goed ontwikkeld muzikaal gevoel zijn belangrijk. Tijdens de auditie word je ook getest op je praktische kennis van het solfège, en je vaardigheid om direct (prima vista) van blad te kunnen lezen.

We hebben plek voor diverse stemmen
We hebben op dit moment vacatures voor een lage bas en drie tenoren. Mocht je interesse hebben, dan kun je emailen naar info[at]vocoza[punt]nl. We kijken dan of je voor een auditie in aanmerking komt. Daarbij kijken we naar:

 • een goede zangstem,
 • een ontwikkeld muzikaal gevoel
 • (kamer)koorervaring,
 • een goede praktische kennis van de solfege,
 • je vaardigheid om prima vista van blad te zingen
 • je motivatie

Na een geslaagde auditie geldt een proeftijd van zes repetities. Daarna besluiten we of je definitief in het koor wordt opgenomen.

Kamerkoor Vocoza repeteert op donderdagavond van 20.00 tot 22.30 uur in Amsterdam Zuid (Hoofddorppleinbuurt). De contributie bedraagt voor mensen met een gemiddeld inkomen 150 euro per half jaar. Voor mensen met een (veel) lager inkomen geldt een aangepast tarief.
 
Meer weten? Mail ons op: info[at]vocoza[punt]nl


Join Kamerkoor Vocoza

Kamerkoor Vocoza is among the top amateur choirs in the Amsterdam area. Established in 1980, Vocoza has a maximum of 28 members (SATB), all advanced amateur or formally trained singers. The choir performs an average of two concerts a year, usually in Haarlem and Amsterdam. The repertoire consists mainly of 20th century music, renaissance, and baroque, but we are also happy to indulge in a spot of romanticism. We often perform a capella, but also seek out collaborations with instrumental ensembles (such as the Syrène Saxophone Quartet in 2015) or actors.  Aside from our regular concerts, we incidentally contribute to more theatrical productions, such as two productions (number 14 and number 18 in 2012 and 2021, respectively) by visual artist Guido van der Werve. You can find a historical overview of our activities here, as well as a list of our upcoming programming.

Starting in November 2021, Kamerkoor Vocoza will be led by our new conductor Robert van der Vinne, following the very pleasant tenures of Sanne Nieuwenhuijsen (since 2008), and Ira Spaulding before her (since 1990).

Kamerkoor Vocoza enjoys achieving high-quality productions, and the members challenge each other – in a positive way – to be their very best. We work a lot on vocal development, music theory and choral sound. Members are expected to learn their parts at home, so we can delve directly into the polyphony. Our ideal rehearsal will feel more like a concert.

Since every voice counts in a chamber choir, we carefully select new members. We look for a good singing voice, a good ear, and well-developed musical sensitivity. During your audition, you will be tested on musical theory and your ability to sight read music.

We have various vacancies
We currently have vacancies for one bass and three tenors. If you would like to audition, please contact us on info[at]vocoza[dot]nl and tell us about your background and experience. During your audition, we will look for:

 • A good singing voice
 • Well-developed musical sensitivity
 • Experience in a choir or chamber choir
 • Good practical knowledge of musical theory
 • Your ability to sight read
 • Your motivation for joining

After a successful audition, a trial period of six rehearsals is applied. After this period we will decide on your permanent membership of the choir.
Kamerkoor Vocoza rehearses on Thursdays from 8PM to 10.30PM in Amsterdam South (Hoofddorppleinbuurt). Membership fees for those with average incomes or above are 150 euros per 6 months. Those with lower incomes may pay a custom membership fee.

Interested? Drop us a line on info[at]vocoza[dot]nl.

Komende programma's:

 

Dec 2022
  Bright stars shining