Logo Kamerkoor Vocoza

Hoge kwaliteit koren veelbelovend

Sponsor: RMA - recording media

door Maarten Brandt

ARNHEM- In een mudvolle Rijnhal werd gisteravond het startschot gegeven voor het 10de Intemationale Koor Festival (IKF), dat nu voor het eerst en hopelijk niet voor het laatst in Arnhem plaatsvindt. Gezien het bruisende karakter van deze avond is er alle reden voor om de toekomst met groot optimisme tegemoet te zien. De sfeer was er helemaal en maakte, dat het gebeuren een intemationale allure vertoonde. Veelal had men echt het gevoel deelgenoot te zijn van een manifestatie, vergelijkbaar met onverschillig welk toonaangevend festivalgebeuren dan ook, in welk verband ik bij voorbeeld denk aan het Holland Festival oude stijl, maar tevens aan tal van buitenlandse evenementen, die in de mondiale pers terecht hoog scoren. Dat is in een tijd, waarin de provincies buiten de randstad met een ware kaalslag op cultureel gebied worden bedreigd een zaak, die de burger weer moed geeft.

Burgemeester Drijber, die – nadat de traditionele intocht van de koordelegaties was afgerond – de aanwezigen verwelkomde, verzuimde daarbij niet om de minister van WVC, Brinkman er nog even aan te herinneren dat hij het zo "waardeerde, dat de bewindsman het begrip cultuurspreiding" zo hoog in het vaandel genoteerd had staan, in welk verband natuurlijk ook het Openluchtmuseum werd genoemd. Zoiets kan natuurlijk nooit kwaad.

De officiële opening tot het festival was, evenals bij het 9de IKF in Den Haag nu 4 jaar geleden, in handen van eerdergenoemde minister Brinkman, die de Arnhemse burgervader in zoverre van repliek diende, dat gezien de huidige weersomstandigheden het organiseren van een dergelijk evenement in "de open lucht" lang geen gek idee geweest zou zijn. Voorts ging de bewindsman in op het belang van een systematische scholing van de koorzang, in welk kader hij een dringend beroep deed op de landelijke korenorganisaties en natuurlijk ook de muziekscholen. De voorzitter van de Samenwerkende Landelijke Korenorganisaties (SNK) de heer Kret releveerde aan het feit, dat de medewerkende instanties te Arnhem een maximale inzet hebben getoond. Bovendien signaleerde hij de grote mate van persoonlijke betrokkenheid van Burgemeester Drijber en de Commissaris van de Koningin van de Provincie Gelderland, de heer De Bruyne, tengevolge waarvan een gat in de begroting werd voorkomen.

Deze openingsceremonie werd tot tweemaal toe onderbroken. Eerst door een kort optreden van het koor "VoCoZa" onder Frank Hameleers, dat gedurende het vorige IKF het hoogst geklassificeerde Nederlandse ensemble was. Men excelleerde o.a. in Sem Dresdens "Daar was e wuf" aan de hand waarvan duidelijk werd, dat dit gezelschap een fabuleuz.e homogeniteit heeft, zowel timbrematig als ritmisch gezien. In de tweede plaats maakte het lnternationale Festivalkoor, dat op.vrijdag 3 juli de eerste uitvoering op het Europese vasteland van het Requiem van Lloyd Webber in Musis zal uitvoeren zijn opwachting onder achtereenvolgens Joop Schets en Jan Eelkema. Vooral het "Este" van Kodály kwam schitterend uit de verf. Speciaal de balans tussen het koor en de korte sopraansolo mag voortreffelijk heten.

Het tweede gedeelte van de opening van het IKF stond in het teken van een 26-tal buitenlandse koren, die zich met een lied uit het land van herkomst mochten voorstellen aan de aanwezigen. Uiteraard bleek een selectie noodzakelijk. Immers, in werkelijkheid nemen er maar liefst 80 gezelschappen uit alle denkbare windstreken aan het Concours, dat vandaag begonnen is met de afdeling gemengde koren, deel. Helaas is het niet mogelijk om in dit bestek verslag te doen van alle afzonderlijke…

Bron: onbekend (provinciale krant? De Gelderlander?)