Logo Kamerkoor Vocoza

Vocoza op hoog peil

Sponsor: RMA - recording media

ZAANDAM —Plaats: Bullekerk. Tijd: zaterdagavond. Optreden: vocaal ensemble Vocoza. Medewerkers: Henk van Heijnsbergen (bas), Jurjen Vis (orgel), dirigent: Frank Hameleers. Programma: liederen van Barber, Copland, Kodály, Wagenaar, Diepenbrock, Ketting, Mul en anderen.

Dat het Amsterdamse vocale ensemble Vocaza in 1983 de tweede prijs won op een internationaal koorfestival in Den Haag bleek zaterdagavond in de Bullekerk niet op een toeval te berusten, want het uit jonge leden bestaande gemengde koor legde een verrassend hoog niveau aan de dag, daartoe gestimuleerd onder de straffe en functionele directie van de jeugdige Frank Hameleers.

Enthousiaste muziekmensen die tot een evenwichtig en stralend optreden in staat bleken via een programmering die tal van variaties voor het publiek in petto had. Zelden wordt in de Zaanstreek werk gezongen van de Amerikaan Aaron Copland, die met zijn landgenoot Samuel Barber de avond opende met even lyrische als melodieuze koormuziek, die ondanks talrijke technische voetangels en klemmen geen enkele moeilijkheid opleverde voor de gedreven zangers. Ook liederen van Kodály waren op lyrische expressies afgestemd, qua inhoud boeiend door een mengeling van verstilde en dynamische passages, die door het koor genuanceerd en met een lofwaardige ingehoudenheid werden gerealiseerd.

Na de pauze kwamen tal van vaderlandse componisten aan bod met een Frans getint "Muciciens, qui chantez" van Johan Wagenaar, een al even boeiend als suggestief "carillonage" van Henry Zagwijn en het mooie ingekeerde Wandrers Nachtlied op een tekst van Goethe van Diepenbrock, die ook present was met een geestige klankverbeelding van een verhaal over een grote hond en een kleine kat.

Lichtvoetige klanken waren er ook van Jan Mul, Jaap Geraedts en Sem Dresden. Ook deze luchtige muziek werd trefzeker door het koor gebracht. Een aangename kennismaking, gekoppeld aan expressieve solozang van de Zaanse bas Henk van Heijnsbergen.

• W.P. GROOT

Bron: De Zaanlander, 10(?) juni 1985