Logo Kamerkoor Vocoza

Vocoza: gaaf concert

Sponsor: RMA - recording media

ZAANDAM. —Tegen het eind van het seizoen vermindert bij ons in de Zaanstreek doorgaans het concertbezoek. Voor vocaal ensemble Vocoza was het dan ook spijtig dat het de 8ste juni had gekozen om zich in de Bullekerk aan de Zaanse muzieklieflebbers voor te stellen. Slechts enkele tientallen bezoekers waren gekomen voor een concert van dusdanig voortreffelijk gehalte dat minstens alle streekgenoten die zich met koorzang bezig houden daarbij aanwezig hadden moeten zijn.

Vocoza is een te Amsterdam gevestigd, door jonge zangers en zangeressen gevormd ensemble dat zich ten doel stelt het beste uit de koorliteratuur in de concertzaal te brengen. Dat het daarbij niet zonder vrucht naar het bereiken van een respectabel niveau streeft, wordt aangetoond door het feit dat het twee jaar geleden op een intemationaal, in Den Hang georganiseerd koorfestival de tweede prijs wist te bemachtigen.

De leden van Vocoza zijn geen vakmensen. Wie hen evenwel hoort zingen krijgt stellig de indruk dat dit wel het geval moet zijn. De hoge kwaliteit dankt het gezelschap goeddeels aan de begaafdheden van de man die leiding heeft. Dat is Frank Hameleers, een jonge musicus, die we leerden kennen als een gedegen pedagoog met betrekking tot de ontwikkeling der zangtechniek en een intelligent, zeer muzikaal dirigent.

We hoorden deze avond eerst een aantal interessante en zeker ook mooie composities van Amerikanen als Samuel Barber, Aaron Copland en R. Murray Schafer alsmede van de Hongaren Lajos Bardos en Zoltán Kodály. Heel wat bevond zich daaronder dat technisch verre van gemakkelijk was. Des te verrassender was het te horen hoe grondig beheerst en artistiek to the point de betrokken partituren werden verklankt.

De tweede helft van het concert betrof veelal ten onrechte bij Donemus in verbanning vertoevende werken van Nederlanders als Johan Wagenaar, Henry Zagwijn, Alphons Diepenbrock, Piet Ketting, Jan Mul, Jaap Geraedts en Sem Dresden. Hier kwam Vocoza tot een overtuigend pleidooi voor de betekenis van wat op vaderlandse bodem aan a capella koormuziek is ontstaan.

De bas Henk van Heijnsbergen zong bij het koor af en toe een solotrekje. Ook nam hij twee maal een intermezzo voor zijn rekening. Samen met een zorgvuldig aan het orgel begeleidende Jurjen Vis droeg hij een solocantate van Vivaldi en Vier miniaturen van Piet Post voor. Qua stemgebruik en interpretatie verdiende dit optreden niets dan lof. We hopen dat Vocoza en Van Heijnsbergen in een gunstiger tijd nog eens zullen terugkeren. En dat het publiek dan zal weten dat er iets goeds te beluisteren valt.

COR KROONENBERG

Typhoon, 10(?) juni 1985