Logo Kamerkoor Vocoza

Festival Debrecen

Sponsor: RMA - recording media

Van 7 tot 12 juli jl. werd in Debrecen (Hongarije) het twaalfde internationale koorfestival gehouden.

Reeds eerder mocht ik over dat festival berichten en bij die gelegenheid noemde ik Debrecen een van de, zo niet het belangrijkste koorfestival in Europa.

Ook dit keer was het gebodene indrukwekkend, alhoewel de eerlijkheid gebied te zeggen, dat het onwaarschijnlijk hoge niveau van bijv. 1980 dit keer niet kon worden gehaald.

Debrecen is en blijft echter toch een voorbeeld van een koorfestival van grote allure.

Enerzijds verliest men niet het kontakt met de koren door bijv. onmogelijke technische eisen te stellen: anderzijds weet men het repertoire en de uitvoeringspraktijk te stimuleren, door onder meer het kiezen van verplichte werken die in een aantal gevallen tot werkelijke aanwinsten in het repertoire moeten worden gerekend.

Het beeld van dit festival en dat van enkele andere festivals zoals bijv. Varna in Bulgarije, laat een opkomst van kinderkoren en kamerkoren zien.

Zowel in aantallen deelnemers als in de geboden kwaliteit is in deze beide afdelingen een groei waarneembaar.

Eveneens interessant was in Debrecen de groep van gemengde jeugdkoren, waarbinnen enkele koren tot heel opmerkelijke prestaties kwamen en sommige koren (Joegoslavië) zeer virtuoos acteerden.

Gemengde- en vrouwenkoren waren dit keer in Debrecen niet van een uitzonderlijk hoog gehalte. En tenslotte de mannenkoren. Die afdeling is telkens weer de zwakste, zowel in prestatie als in repertoire. Als er een afdeling is in Debrecen waar een Nederlands koor succesvol zou kunnen zijn, is het wel bij de mannenkoren!

Dit jaar was er overigens in Debrecen een bijzonder succesvol koor en wel het ensemble VOCOZA uit Amsterdam, o.l.v. Frank Hameleers.

Dat zij succesvol waren in de afdeling kamerkoren in dit festival, mag gezien het bovenstaande tot iets werkelijk bijzonders worden gerekend. De jury van deze afdeling was uiterst kritisch en liet dan ook maar twee koren doordringen tot de finale.

In die finale vond Vocoza zijn meerdere in de "Hallenser Madrigalisten" een fenomenaal koor uit de DDR.

Wist VOCOZA enerzijds het zeer deskundig publiek (de jury) aan zich te binden, in de afdeling Folklore wisten zij ook een diploma te bemachtigen en wie mij vóór het festival zou hebben gezegd dat een Nederlands koor daartoe in die omgeving in staat was, zou ik hartelijk hebben uitgelachen.

Tenslotte bleek bij de prijsuitreiking dat de dirigent, Frank Hameleers, gerekend werd tot de beste dirigenten van het festival en als zodanig een prijs in ontvangst mocht nemen.

In totaal rekende men met ca. 30 Hongaarse en 25 buitenlandse koren: een indrukwekkend aantal.
Helaas waren gebeurtenissen in Europa er debet aan, dat enkele koren verstek lieten gaan. Vooral te betreuren daarbij was, dat er geen Amerikaanse deelnemers waren.

Het eerstvolgende festival in Debrecen zal plaatsvinden in 1988.

Wie daarvoor belangstelling heeft, kan met ondergetekende kontakt opnemen, om meer informatie te verkrijgen.

Jos Vranken jr.

Bron onbekend: maandblad VNK/SNK???. Datum ???