Logo Kamerkoor Vocoza Veni veni Emmanuel

Teksten en vertalingen Veni veni Emmanuel

Deze teksten en vertalingen staan ook in het programmaboekje, dat ook op papier bij het concert beschikbaar is.


Matin responsory

G.P. da Palestrina (1524-1594), edited by Stephen Cleobury

I look from afar:
and lo, I see the power of God coming, and a cloud covering the whole earth.
Go ye out to meet him and say:
Tell us, art thou he that should come to reign over thy people Israel?
High and low, rich and poor, one with another,
Go ye out to meet him and say:
Hear, O thou Shepherd of Israel, thou that leadest Joseph like a sheep.
Tell us, art thou he that should come?

Stir up thy strength, O Lord, and come to reign over thy people Israel.
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost.
I look from afar:
and lo, I see the power of God coming, and a cloud covering the whole earth.
Go ye out to meet him and say:
Tell us, art thou he that should come to reign over thy people Israel?

Ik kijk vanuit de verte :
en kijk!, ik zie de macht van God komen, en een wolk de hele wereld bedekken.
Ga naar Hem toe en zeg:
Zeg ons, bent U degene die over Uw volk Israël zou komen regeren?
Hoog en laag, rijk en arm, allen tezamen, ga naar Hem toe en zeg:
Luister, Gij herder van Israël, Gij die Josef leidt als een schaap,
Zeg ons, bent U degene die zou komen?

Wek uw kracht op, Heer, en kom regeren over Uw volk Israël.
Glorie zij aan de Vader, en aan de Zoon, en aan de Heilige Geest.
Ik kijk vanuit de verte:
en kijk!, ik zie de macht van God komen, en een wolk de hele wereld bedekken.
Ga naar Hem toe en zeg:
Zeg ons, bent U degene die over uw volk Israël zou komen regeren?


Ad te Domine levavi

Stefano Bernardi (1585-1636)

Ad te levavi animam meam,
Deus meus, in te confido,
non erubescam.
Neque irrideant me inimici mei,
etenim universi qui exspectant te
non confundentur.

Tot U heb ik mijn ziel opgeheven;
mijn God, op U vertrouw ik,
ik zal niet beschaamd worden.
Laten mijn vijanden mij niet bespotten,
want allen die U verwachten,
zullen niet worden teleurgesteld.


Dominus dabit benignitatem

James MacMillan (1959)

Dominus dabit benignitatem:
Et terra nostra dabit fructum suum
Amen

De Heer zal genade schenken:
En onze aarde zal haar vrucht schenken
Amen


Jerusalem surge

Michael Schmoll (1958)

Jerusalem surge et sta in excelso
Et vide jucunditatem quae veniet tibi a Deo tuo

Lauda Jerusalem Dominum
Collauda Deum tuum Sion

Jeruzalem, verhef u en bestijg de berg
En zie de vreugde die van de Heer tot u komt

Jeruzalem, prijs de Heer
Sion, loof uw God


Benedixisti

Josef Rheinberger (1839-1901)

Benedixisti, Domine, terram tuam,
avertisti captivitatem Jacob.
Remisisti iniquitatem plebis tuae.

Heer, Gij hebt Uw land gezegend,
Gij hebt Jacob bevrijd
Gij hebt de zonden van Uw volk vergeven.


Rorate cæli (1997)

Leo Nestor

Refrein
Rorate cæli desuper,
et nubes pluant justum.

Ne irascaris Domine,
ne ultra memineris iniquitatis
ecce civitas sancta facta est deserta
Sion deserta facta est
Jerusalem desolata est
domus sanctificationis tuae et gloriae tuae,
ubi laudaverunt te patres nostri.

Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos, et cecidimus quasi folium universi;
et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos:
abscondisti faciem tuam a nobis,
et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae.

Vide, Domini, afflictionem populi tui,
et mitte quem missurus es,
emitte Agnum dominatorem terrae,
de Petra deserti montem filiae Sion:
ut auferat ipse iugum captivatis nostrae

Consolamini, consolamini, popule meus:
cito veniet salus tua:
quare moerore consumeris,
quia innovavit te dolor?
Salvabo te, noli timere:
ego enim sum Dominus Deus, tuus,
Sanctus Israel, Redemptor tuus.

Refrein
Dauwt, hemelen, van boven,
gij, wolken, beregene de rechtvaardige.

Wees niet langer vertoornd, o Heer,
denk niet langer aan onze zonden.
Zie, de heilige stad is tot woestijn geworden,
Sion is tot woestijn geworden.
Jeruzalem is verdord,
het huis van Uw heiliging en Uw heerlijkheid,
waar onze vaderen U geprezen hebben.

We hebben gezondigd en zijn onrein geworden
en zijn ter aarde gevallen als een blad,
en onze zonden hebben ons als de wind weggeblazen.
U hebt Uw aangezicht verborgen voor ons
en ons verpletterd door de zwaarte van onze schuld.

Aanschouw, Heer, de droefheid van Uw volk,
en zend ons degene, die U zenden wil.
Zend het Lam, de heerser van de Aarde,
van de rotsen der woestijn tot de berg van de dochter van Sion,
opdat hij het juk van onze knechting wegneemt.

Ge zult getroost worden, getroost worden, Mijn volk!
Spoedig zal uw heil komen.
Waarom verliest u zich in verdriet,
terwijl dit juist uw smart verdiept heeft?
Vrees niet, Ik zal u redden.
Want ik ben de Heer, uw God,
de Heilige van Israël, uw Verlosser.


Ave Maria (1964)

Franz X. Biebl (1906-2001)

Angelus Domini nuntiavit Mariae
Et concepit de Spiritu Sancto.

Ave Maria, Gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus
et benedictus Fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
Ora pro nobis peccatoribus
Nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Maria dixit: Ecce, Ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum Tuum.

Ave Maria, Gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus
et benedictus Fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
Ora pro nobis peccatoribus
Nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

Et Verbum caro factum est
Et habitavit in nobis.

Ave Maria, Gratia plena,
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus
et benedictus Fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
Ora pro nobis peccatoribus
Nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt,
En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.

Wees gegroet, Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
Bid voor ons, zondaars,
Nu en in het uur van onze dood.
Amen.

Maria sprak: Zie de Dienstmaagd des Heren,
Mij geschiede naar Uw woord.

Wees gegroet, Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
Bid voor ons, zondaars,
Nu en in het uur van onze dood.
Amen.

En het Woord is vlees geworden;
En Het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet, Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
Bid voor ons, zondaars,
Nu en in het uur van onze dood.
Amen.


O–antifonen (1953)

Herman Strategier (1912-1988)


O Sapientia

 

O Sapientia, quae ex ore Altissimi prodisti, attingens a fine usque ad finem, fortiter suaviterque disponens omnia: veni ad docendum nos viam prudentiae.

O WIJSHEID, voortgekomen uit de mond van de Allerhoogste, Gij strekt van eind tot eind, en beschikt alles sterk en genoeglijk; kom, wijs ons de weg van de voorzichtigheid.


O AdonaI

 

O Adonai, et Dux domus Israel, qui Moysi in igne flammae rubi apparuisti, et ei in Sina legem dedisti: veni ad redimendum nos in brachio extento.

O ADONAI, Heer van Israëls huis, Gij zijt in het brandend braambos aan Mozes verschenen, en hebt hem de wet gegeven op de Sinaï; kom, verlos ons met uitgestrekte hand.


O radix Jesse

 

O radix Jesse, qui stas in signum populorum, super quem continebunt reges os suum, quem gentes deprecabuntur: veni ad liberandum nos, iam noli tardare.

O WORTEL VAN ISAI, Gij staat als een vaandel voor de volken opgericht; voor U zullen de koningen sprakeloos staan, U zullen de volken aanroepen; kom, bevrijd ons, wacht niet langer.


O clavis David

 

O clavis David, et sceptrum domus Israel: qui aperis, et nemo claudit; claudis, et nemo aperit: veni, et educ vinctum de domo carceris, sedentem in tenebris et umbra mortis.

O SLEUTEL VAN DAVID en Scepter van Israëls huis, wat Gij opent zal niemand sluiten; wat Gij sluit zal niemand openen; kom, en bevrijd de gevangene uit de kerker, die zit in de duisternis en de schaduw van de dood.


O Oriens

 

O Oriens, splendor lucis aeternae, et sol iustitiae: veni, et illumina sedentes in tenebris et umbra mortis.

O DAGERAAD, glans van het eeuwig licht en Zon van gerechtigheid; kom, en verlicht hen die in duisternis en in de schaduw van de dood leven.


O Rex gentium

 

O Rex gentium, et desideratus earum, lapisque angularis, qui facis utraque unum: veni, et salva hominem, quem de limo formasti.

O KONING VAN DE VOLKEREN, en door hen verlangd, Gij zijt de hoeksteen die beide (volken) een maakt; kom, red de mens die Gij uit het slijk van de aarde hebt gevormd.


O Emmanuel

 

O Emmanuel, Rex et legifer noster, expectatio gentium, et Salvator earum: veni ad salvandum nos Domine Deus noster.

O EMMANUEL, onze Koning en Wetgever, hoop van de volkeren, hun Redder; kom ons redden, Heer onze God.


Magnificat (1989)

Arvo Pärt (1935)

Magnificat anima mea Dominum
Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae:
ecce enim ex hoc beatam me
dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna
qui potens est, et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie
in progenies timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo,
dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles
Esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes,
Suscepit Israel puerum suum
recordatus misericordiae suae,
Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula.

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer,
verrukt is mijn geest om God, mijn Verlosser,
Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd.
van nu af prijst
ieder geslacht mij zalig.
Wonderbaar is het wat Hij mij deed,
De Machtige, groot is Zijn Naam!
Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen
voor ieder die Hem erkent.
Hij doet zich gelden met krachtige arm,
vermetelen drijft Hij uiteen,
machtigen haalt Hij omlaag van hun troon,
eenvoudigen brengt Hij tot aanzien;
Behoeftigen schenkt Hij overvloed,
maar rijken gaan heen met lege handen.
Hij trekt zich Zijn dienaar Israël aan,
Zijn milde erbarming indachtig;
zoals hij de vaderen heeft beloofd,
Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.


Veni veni Emmanuel (1943)

Zoltán Kodály (1882-1967)

Veni veni, Emmanuel
captivum solve Israel,
qui gemit in exsilio,
privatus Dei Filio.
R: Gaude! Gaude!
Emmanuel nascetur pro te Israel!

Veni, O Iesse virgula,
ex hostis tuos ungula,
de specu tuos tartari
educ et antro barathri.

Veni, veni O Oriens,
solare nos adveniens,
noctis depelle nebulas,
dirasque mortis tenebras.

Veni, Clavis Davidica,
regna reclude caelica,
fac iter tutum superum,
et claude vias inferum.

Veni, veni, Adonai,
qui populo in Sinai
legem dedisti vertice
in maiestate gloriae.

Kom, kom, Emmanuel,
Verbreek Israëls ketenen,
Dat rouwt in ballingschap,
Van de Zoon van God verstoken.
Verheug u! Verheug u!
Emmanuel zal voor u, Israël, geboren worden.

Kom, wortel van Jesse,
Leid hen uit de klauwen van uw vijand,
Uit de diepten van de hel
En uit het duister van de onderwereld

Kom, kom, dageraad,
Beschijn ons door uw komst,
Verdrijf de wolken van de nacht,
En verjaag het duister van de dood.

Kom, sleutel van David,
Open de hemelse koninkrijken,
Maak het hoge pad veilig,
En sluit de weg naar de hel.

Kom, kom, Adonai,
Die aan Uw volk op de top van de berg Sinaï
De wet heeft gegeven
In de majesteit van Uw glorie.


Out of your sleep (1967)

Richard Rodney Bennett (1936)

Out of your sleep arise and wake,
for God mankind now hath y take.
All of a maid without any make;
Of all women she beareth the bell.

And through a maidè fair and wise,
now man is made of full great price;
Now angels knelen to man’s service,
And at this time all this befell.

Now man is brighter than the sun;
Now man in heav’n on high shall won;
Blessèd be God this game is begun
and his mother the Empress of hell

That ever was thrall now is he free;
That ever was small now great is she;
Now shall God deem both thee and me
Unto his bliss if we do well.

Now man he may to heaven wend;
Now heav’n and earth to him they bend.
He that was foe now is our friend.
This is no nay that I you tell.

Now blessèd Brother grant us grace,
At doomès day to see thy face,
And in thy court to have a place,
That we may there sing thee nowell.

Ontwaak en verhef u uit uw slaap
Want God heeft nu de mensheid genomen
Uit een maagd zonder gelijken;
Van alle vrouwen draagt zij de bel (*).

En door een schone en wijze maagd,
Is nu een kostbare mens geschapen;
Nu knielen engelen tot zijn dienst,
Zo gebeurde dit nu allemaal.

Nu is de mens helderder dan de zon;
Nu zal de mens in de hoge hemel wonen;
Gezegend zij God die dit in gang heeft gezet
En Zijn moeder, de keizerin van de hel.

Wie eerst geknecht was is nu vrij;
Wie eerst klein was is nu groot;
Nu zal God u en mij beschouwen
Tot zijn geluk, als wij weldoen.

Nu kan de mens zich op de hemel richten;
Nu buigen hemel en aarde naar hem.
Wie eerst een vijand was is nu onze vriend.
Wat ik zeg is waar.

Gezegende Broeder schenk ons genade,
Om uw gezicht te zien op de jongste dag,
En om een plaats te vinden in uw hof,
Dat wij u daar een kerstlied mogen toezingen.

(*) Gaat zij voorop, zoals een dier in een kudde


This is the truth sent from above

Arrangement: Jetse Bremer o.b.v. eerdere opname

This is the truth sent from above,
The truth of God, the God of love:
Therefore don’t turn me from your door,
But hearken all, both rich and poor.

The first thing which I do relate
Is that God did man create,
The next thing which to you I’ll tell,
Woman was made with man to dwell.

Thus we were heirs to endless woes,
Till God the Lord did interpose,
And so a promise soon did run,
That he would redeem us by his Son.

And at this season of the year
Our blest Redeemer did appear,
And here did live, and here did preach,
and many thousands he did teach.

Thus he in love to us behaved,
To show us how we must be saved;
And if you want to know the way,
Be pleased to hear what he did say:

This is the truth sent from above,
The truth of God, the God of love:
Therefore don’t turn me from your door,
But hearken all, both rich and poor.

Dit is de waarheid gezonden van boven,
De waarheid van God, de God van liefde:
Stuur mij daarom niet weg van uw deur,
Maar luistert allen, rijk en arm.

Het eerste wat ik verhaal
Is dat God de man schiep,
Het volgende dat ik u vertel,
De vrouw werd geschapen om met hem te leven.

Zo erfden wij eindeloze narigheid,
Totdat God de Heer ingreep.
En zo circuleerde al gauw de belofte
Dat Hij ons zou verlossen door zijn Zoon.

En in deze tijd van het jaar
Verscheen onze gezegende Verlosser,
Hij woonde hier, en preekte hier,
En hij onderrichtte vele duizenden.

Zo gedroeg hij zich vol liefde jegens ons,
Om ons te tonen hoe wij gered moesten worden:
En als je wilt weten op welke manier,
Luister dan alsjeblieft naar wat Hij zei:

Dit is de waarheid gezonden van boven,
De waarheid van God, de God van liefde:
Stuur mij daarom niet weg van uw deur,
Maar luistert allen, rijk en arm.


A spotless Rose (2010)

Paul Mealor (1975)

A Spotless Rose is growing,
Sprung from a tender root,
Of ancient seers’ foreshowing,
Of Jesse promised fruit;

Its fairest bud unfolds to light
Amid the cold, cold winter,
And in the dark midnight.
The Rose which I am singing,
Whereof Isaiah said,
Is from its sweet root springing in Mary,
Through God’s great love and might.
The Blessed Babe she bare us
in a cold, cold winter and the dark midnight

A Spotless Rose is growing
in a cold, cold winter’s night
Now sleeps the crimson petal. Amen.

Een vlekkeloze roos groeit,
Ontsprongen aan een tere wortel,
Door oude zieners voorspeld,
Het door Jesaja beloofde fruit;

Haar schoonste knop ontluikt
Midden in de koude, koude winter
En in de duistere middernacht.
De roos waarvan ik zing,
Waarover Jesaja sprak,
Ontspringt aan zijn zoete wortel in Maria,
Door God’s grootse liefde en macht.
Het gezegende Kindeke baarde zij ons
In de koude, koude winter en de duistere middernacht.

Een vlekkeloze roos groeit
In een koude, koude winternacht.
Nu slaapt het rode bloemblad. Amen.