Logo Kamerkoor Vocoza Toegewijd Toegewijd. Polyfone muziek uit de 16e en 20e eeuw. Concerten Vocoza juni 2009

Toegewijd

Tallis, Byrd, Richafort, Poulenc, Britten & Howells eren Josquin des Prez, Queen Elizabeth I, J.F. Kennedy, Elizabeth Mayer, of hun vader met 16e en 20e-eeuwse polyfone koormuziek.

De mooiste muziek is toegewijd. Aan muze, maecenas of machthebber, aan ouders, leermeester of liefhebbers, aan God zelf. Omdat inspiratie geen prestatie is, maar een gift. Kamerkoor Vocoza bracht o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen koorwerken uit de 16e en 20e eeuw bijeen, die aan iemand opgedragen zijn. Polyfone muziek die werkt als een kaleidoscoop. Een veelvoud van stemmen die om elkaar heen buitelend steeds een ander klankpalet tevoorschijn toveren.

ZA 13 juni 2009
20.15 uur
Remonstrantse Kerk
Wilhelminastraat 22, Oranjekade 1
HAARLEM (route)

ZO 14 juni 2009
aanvang 20.15 uur
Waalse Kerk
OZ Achterburgwal 159
AMSTERDAM (route)

De 16e eeuwse Engelse componisten Thomas Tallis en William Byrd droegen hun O Nata Lux  en Haec Dies op aan Queen Elizabeth I (1533-1603), die ook wel Good Queen Bess werd genoemd. Ze was de J.F. Kennedy van haar tijd: haar toewijding aan land en volk kregen na haar dood mythische proporties, mede door haar levenslange maagdelijkheid.

In dezelfde tijd wijdde Jean Richafort een al even polyfoon Requiem aan zijn overleden leermeester Josquin des Prez. Door de klassieke latijnse tekst weeft Richafort teksten en melodieën uit werk van Des Prez.

Vier eeuwen later schrijft Francis Poulenc zijn Messe en sol-majeur, die hij opdraagt aan zijn vader, directeur van een chemische fabriek, aan wie hij zijn katholieke overtuiging dankt. Poulencs muziek refereert aan de polyfonie van de 16e eeuw, met kluwens van harmonieën, afgewisseld met kwajongensachtige dissonanten.

Midden in de oorlog schreef Benjamin Britten Hymn to St. Cecilia, op de boot terug naar Engeland. Het is een ode aan de patroonheilige van de muziek, maar is tegelijk opgedragen aan Elizabeth Mayer, de vertaalster die een kring van kunstenaars om zich heen had verzameld, waaronder Britten zelf en W.H. Auden, die de tekst voor de Hymn to St. Cecilia schreef.

Direct nadat John F. Kennedy in 1963 werd vermoord, schreef de Britse componist Herbert Howells in vliegende vaart het ontroerende Take Him, Earth, for Cherishing, voor de herdenkingsdienst van JFK. Twintig jaar later klonk het nogmaals, toen zijn eigen lichaam werd toevertrouwd aan de aarde.

Een programma vol toewijding aan de muziek, en de mensen aan wie we die te danken hebben.

Entrée en reserveren

De toegangsprijs was € 12,50. Jongeren tot 26 jaar en houders van de Amsterdam Stadspas en XXXS traden binnen tegen halve prijs (€ 6,25). Bij reservering en vooruitbetaling op NL05INGB0005057219 t.n.v. Vocoza ontving u € 1,50 voorverkoopkorting op het volle tarief. De kaarten lagen dan voor u klaar bij de kassa. Zaal en kassa openden drie kwartier voor aanvang.